Toestemming – Apotheek Eersel – Eersel

Toestemming

Elektronisch medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.
Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).
Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder het filmpje bekijken van VZVZ.

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.
  • Kinderen onder de 12 jaar

Voor kinderen onder de 12 jaar wordt er aan één van de  ouders (of wettelijke voogd) gevraagd of er toestemming is voor het kind. Deze zijn bevoogd om de toestemming te geven of in te trekken.

  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar ligt de bevoegheid bij één van de ouders (of wettelijke voogd) en het kind. Dit betekent dat zowel één ouder als het kind in samenspraak de toestemming kunnen geven of intrekken. Geeft u uw voorkeur mondeling, dan moet zowel één ouder als het kind aanwezig zijn. Wordt de voorkeur schriftelijk geregeld, dan moet zowel één ouder als het kind tekenen.

  • U bent 16 jaar geworden?

Uw ouders hebben tot deze tijd uw toestemmingen beheerd. Ook uw NAW-gegevens staan waarschijnlijk op uw ouders. Denk hierbij aan het e-mail adres of telefoonnummer. Omdat u 16 bent geworden, mag u vanaf nu zelf uw toestemming beheren. Geef hierbij aan de apotheek door of u toestemming wilt geven of juist intrekken. Denk er ook aan om, indien u dat graag wilt, uw gegevens in de apotheek aan te laten passen naar uw eigen contactgegevens.

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.

In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.Patiënten merken in principe niets van de regio-indeling, tenzij ze ook bij zorgverleners uit andere regio’s komen. Dan kan het voorkomen dat gegevens niet kunnen worden opgevraagd. Via de kunt u zien in welke regio of regio’s uw zorgverlener gegevens kan uitwisselen.

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener. Ook kunt u uw toestemming online regelen op www.volgjezorg.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Bekijk de Voorlichtingsfolder Volgjezorg

Het formulier downloaden en uitprinten? Download het formulier.